Καλωσορίσατε στη Δομή της 1ης Φεβρουαρίου 2022 "Εις το όνομα του Άλκη"

We have many ideas to offer based on the 3 principles of the Structure.

Here we have selected a few of them and we need your opinion.

Which ones would you like to see implemented?

Select up to 3, so that we can prioritize our actions

Thank you very much for your participation!

Do you have an idea? Send us details!

    IN THE NAME OF ALKIS

    Structure of February 1, 2022